CONFERINTA INTERNATIONALĂ
„ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL BANCAR ȘI FINANCIAR”
EDIȚIA A XIV-A, 15 Aprilie 2021

Din cauza Pandemiei de COVID-19 conferința va avea loc online pe Zoom.

Asociația Europeană de Drept Bancar și Financiar – România împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în data de  15 aprilie 2021 a XIV-a ediție a CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL BANCAR ȘI FINANCIAR”

INVITATIE DE PARTICIPARE

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul : 

 • Anca Dana DRAGU, Președinte al Senatului României
 • Ilie-Dan BARNA, Viceprim – ministru în Guvernul României
 • Roberto FERRETTI, președinte al Societății Europene de Drept Bancar și Financiar
 • Esther MARTINEZ de BUSTOS, reprezentant al European Central Bank
 • Christopher HUNT, reprezentant al Deutsche Bundesbank
 • Katharina MUSCHELER, reprezentant al Deutsche Bundesbank
 • Shenaaz MEER, reprezentant al South African Reserve Bank
 • Lucía PIAZZA, reprezentant al Banco de España
 • José Carlos LAGUNA, reprezentant al Universidad de Valladolid, Spania

Moderatori:
Lector Radu Ștefan PĂTRU, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București
Dr. Cristina Elena POPA TACHE, cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

 

     TEMATICA CONFERINTEI:

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Conferința se va concentra pe o gamă largă de subiecte legate de dreptul bancar și financiar, printre care enumerăm (enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ):
 • Aspecte de drept bancar: drepturile și obligațiile specifice domeniului bancar-financiar prevăzute în legislația internă sau/și în acordurile internaționale; sustenabilitate (dezvoltare durabilă); rolul băncilor centrale; World Bank; International Investment Bank; băncile de investiții; conlucrare profesională; activitatea, organizarea și funcționarea instituțiilor de credit; tipologia instituțiilor de credit; operațiuni și contracte bancare; analize privind criptomonedele; investiții străine directe; garanțiile și administrarea riscului juridic; rolul băncilor în lupta împotriva infracționalității economice; transpunerea în legislația internă a directivelor Uniunii Europene în materia instituțiilor de credit; deontologia profesiunii bancare; secretul bancar; programele speciale; contractele de credit de consum; protecția consumatorului, insolvență etc.
 • Aspecte de drept financiar: bugetele publice; ordonatorii de credite bugetare; veniturile bugetare; transferul de resurse; raporturile juridice de drept financiar; principiile bugetare în dreptul intern și comparat; aprobarea bugetelor publice; adoptarea actelor normative cu impact bugetar; transferuri între bugetele publice; modificarea bugetelor publice; execuția bugetară în dreptul intern și comparat; finanțarea investițiilor publice; piețele financiare și investițiile internaționale; datoria publică; controlul financiar public; procedură fiscală; contencios administrativ-fiscal; insolvență; criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale; ajutorul de stat; finanțări contractate de la instituții financiare internaționale și Uniunea Europeană etc.

Organizatorii Conferinţei îi invită pe toţi cei interesaţi să participe în cadrul uneia din cele două secţiuni să completeze formularul de participare până la data de 7 aprilie 2021

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară. Pentru detalii clic aici. 

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței. Pentru detalii despre publicațiile Conferinței clic aici

Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii clic aici.

CONFERINȚĂ AGREATĂ DE INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR PRIN ACORDAREA DE PUNCTE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ AVOCAȚILOR PARTICIPANȚI

Date Importante

 • Până pe 7 aprilie 2021
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 9 aprilie 2021
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 11 aprilie 2021
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 13 aprilie 2021
  plata taxei de participare
 • Declaratie de etica si malpraxis
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language